با 88% تخفیف تمامی اشتراک های سایت را دریافت کنید! تا مدت محدود
ثبت نام

لطفا پلن مورد نظر خود را انتخاب کنید.

با خرید هریک از اشتراک های زیر به تمامی امکانات سایت از جمله امکانات زیر دسترسی خواهید داشت:
  •  دسترسی به تمامی آکورد های سایت
  •  امکان دانلود PDF هر آکورد
  •  دسترسی به قابلیت تغییر گام تمامی آکورد ها
  •  دسترسی به قابلیت راهنمای انگشت گذاری هر آکورد
  •  حذف تبلیغات
اشتراک ۳ ماهه
۳ ماهه
۷۵۰۰۰ تومان
۹۰۰۰ تومان (۸۸% تخفیف)
دسترسی به تمامی آکورد های سایت
امکان دانلود PDF هر آکورد
دسترسی به قابلیت تغییر گام تمامی آکورد ها
دسترسی به قابلیت راهنمای انگشت گذاری هر آکورد
حذف تبلیغات
اشتراک ۶ ماهه
۶ ماهه
۱۵۰۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰ تومان (۸۸% تخفیف)
دسترسی به تمامی آکورد های سایت
امکان دانلود PDF هر آکورد
دسترسی به قابلیت تغییر گام تمامی آکورد ها
دسترسی به قابلیت راهنمای انگشت گذاری هر آکورد
حذف تبلیغات
اشتراک ۱ ساله
۱ ساله
۳۰۰۰۰۰ تومان
۳۶۰۰۰ تومان (۸۸% تخفیف)
دسترسی به تمامی آکورد های سایت
امکان دانلود PDF هر آکورد
دسترسی به قابلیت تغییر گام تمامی آکورد ها
دسترسی به قابلیت راهنمای انگشت گذاری هر آکورد
حذف تبلیغات